Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
czynne całodobowo tj. 24 godziny w tym również w nocy, w dni wolne i świąteczne
A A A
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
23.04.2011 •


·   Zapewnienie doraźnej całodobowej opieki, realizowanej w warunkach poszanowania praw dziecka w standardach przewidzianych przepisami prawa.

 

·   Opracowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenie wskazań do pracy z dzieckiem.

 

·   Działanie na rzecz powrotu do domu rodzinnego, podtrzymywanie więzi rodzinnych, pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności.

 

·   Zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju na poziomie dostosowanym do wieku i możliwości dzieci oraz tworzenie warunków do zdobywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  • Kalendarium

Newsletter