Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Środzie Śląskiej
O nas
Data utworzenia: 23.04.2011
Placówka funkcjonuje od 1 kwietniu 2006 roku,  po przekształceniu z placówki wsparcia dziennego i wyodrębnieniu ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 1 stycznia 2011 roku Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Środzie Śląskiej  świadczy usługi na poziomie obowiązujących standardów, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nadrzędną zasadą w naszej pracy jest skracanie czasu pobytu dzieci w całodobowej, instytucjonalnej formie opieki. Realizowane są wszystkie możliwe działania mające na celu  powrót do domów rodzinnych.  Sukcesy w pracy są wynikiem profesjonalizmu wykwalifikowanej kadry oraz zaangażowania wszystkich Pracowników.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2012 roku placówka jest częścią powiatowej instytucjonalnej pieczy zastępczej. Po nadaniu nowego statutu 23 lutego 2012 roku, zmieniła nazwę i obecnie funkcjonuje jako Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej.

opracował: Michał Bryk Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej.
 
Jesteś w dziale: Strona główna -> O nas
Copyright © 2010